Trâu ơi ! - Lớp 2 - Tuần 16 - Trang 136 - Tiếng Việt 2 tập 1


Trâu ơi ! Trâu ơi, ta bảo trâu này Trâu ra ngoài ruộng trâu cày với ta Cấy cày vốn nghiệp nông gia Ta đây trâu đấy, ai mà quản công Bao giờ cây lúa còn bông Thì còn ngọn cỏ ngoài đồng trâu ăn. Ca dao #TrâuƠi #Lớp2 #7T7

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét