Việt Nam có Bác - Lớp 2 - Tuần 31 - Trang 109 - Tiếng Việt 2 tập 2


Việt Nam có Bác Bác là non nước trời mây, Việt Nam có Bác mỗi ngày đẹp hơn. Còn cao hơn đỉnh Trường Sơn, Nghìn năm chung đúc tâm hồn ông cha. Điệu lục bát, khúc dân ca, Việt Nam là Bác, Bác là Việt Nam. LÊ ANH XUÂN #ViệtNamCóBác #Lớp2 #7T7

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét