Bác Hồ rèn luyện thân thể - Lớp 2 - Tuần 35 - Trang 144 - Tiếng Việt 2 t...


Bác Hồ rèn luyện thân thể Bác Hồ rất chăm rèn luyện thân thể. Hồi ở chiến khu Việt Bắc, sáng nào Bác cũng dậy sớm luyện tập. Bác tập chạy ở bờ suối. Bác còn tập leo núi. Bác chọn những ngọn núi cao nhất trong vùng để leo lên với đôi bàn chân không. Có đồng chí nhắc : - Bác nên đi giày cho khỏi đau chân. - Cảm ơn chú. Bác tập leo chân không cho quen. Sau giờ tập, Bác tắm nước lạnh để luyện chịu đựng với giá rét. Theo tập sách ĐẦU NGUỒN #BácHồRènLuyệnThânThể #Lớp2 #7T7

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét